อุทยานแห่งชาติที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง

อุทยานแห่งชาติที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง

รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เปิดการท่องเที่ยวได้เป็นบางส่วนทั้งหมด 63 แห่ง
แบ่งตามภูมิภาค

ภาคใต้13 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎ์ธานี

2 อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง

3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง

4 อุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎ์ธานี

5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จ.ระนอง

6 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จ.นครศรีธรรมราช

7 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่

8 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง

9 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จ.นครศรีธรรมราช

10 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล

11 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่

12 อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา

13 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี

ภาคเหนือ 28 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่

2 อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ) จ.แม่ฮ่องสอน

3 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จ.แพร่

4 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

5 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

6 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

7 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์

8 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์

9 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

10 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์

11 อุทยานแห่งชาติแม่ยม จ.แพร่

12 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน

13 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จ.ตาก

14 อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก

15 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) จ.ตาก

16 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย

17 อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย

18 อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา

19 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.พะเยา

20 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

21 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ) จ.เชียงราย

22 อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่

23 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

24 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จ.เชียงใหม่

25 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่

26 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.เชียงใหม่

27 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

28 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ

2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

3 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

4 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น

5 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

6 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี

7 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ

8 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

9 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร

10 อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

11 อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร

ภาคตะวันออก 1 แห่ง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ภาคกลาง 1 แห่ง

อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรณบุรี

ภาคตะวันตก 9 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

2 อุทยานแห่งชาติไทรโยก จ.กาญจนบุรี

3 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

4 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี

5 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

6 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี

7 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

8 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

9 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อหน้า 3 


รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่ปิดการท่องเที่ยวทั้งหมด 28 แห่ง แบ่งตามภูมิภาค

ภาคใต้ 12 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

2 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล

3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

4 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ พังงา

5 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จ.สงขลา

6 อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

7 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป (เตรียมการฯ) จ.นราธิวาส

8 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา

9 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล

10 อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า จ.พัทลุง

11 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

12 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่

ภาคเหนือ 13 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

2 อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่

4 อุทยานแห่งชาติขุนขาน จ.เชียงใหม่

5 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่

6 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

7 อุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่

8 อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่

9 อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่

10 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

11 อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่

12 อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

13 อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการฯ) จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

2 อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น

3 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เดินป่า 4 วัน 49 กิโลเมตร บนเส้นทางชีวิตสัมพันธ์คนดอย คนเมือง และธรรมชาติ

เดินป่า, แม่ฮ่องสอน, เดินป่าระยะไกล, Fjallraven Thailand Trail

 

Recommend