อุทยานแห่งชาติที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง

รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เปิดการท่องเที่ยวได้เป็นบางส่วนทั้งหมด 63 แห่ง
แบ่งตามภูมิภาค

ภาคใต้13 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎ์ธานี

2 อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง

3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง

4 อุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎ์ธานี

5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จ.ระนอง

6 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จ.นครศรีธรรมราช

7 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่

8 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง

9 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จ.นครศรีธรรมราช

10 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล

11 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่

12 อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา

13 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี

ภาคเหนือ 28 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่

2 อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ) จ.แม่ฮ่องสอน

3 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จ.แพร่

4 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

5 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

6 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

7 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์

8 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์

9 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

10 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์

11 อุทยานแห่งชาติแม่ยม จ.แพร่

12 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน

13 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จ.ตาก

14 อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก

15 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) จ.ตาก

16 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย

17 อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย

18 อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา

19 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.พะเยา

20 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

21 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ) จ.เชียงราย

22 อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่

23 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

24 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จ.เชียงใหม่

25 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่

26 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.เชียงใหม่

27 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

28 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ

2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

3 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

4 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น

5 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

6 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี

7 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ

8 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

9 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร

10 อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

11 อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร

ภาคตะวันออก 1 แห่ง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ภาคกลาง 1 แห่ง

อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรณบุรี

ภาคตะวันตก 9 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

2 อุทยานแห่งชาติไทรโยก จ.กาญจนบุรี

3 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

4 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี

5 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

6 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี

7 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

8 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

9 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อหน้า 3 


รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่ปิดการท่องเที่ยวทั้งหมด 28 แห่ง แบ่งตามภูมิภาค

ภาคใต้ 12 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

2 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล

3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

4 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ พังงา

5 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จ.สงขลา

6 อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

7 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป (เตรียมการฯ) จ.นราธิวาส

8 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา

9 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล

10 อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า จ.พัทลุง

11 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

12 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่

ภาคเหนือ 13 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

2 อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่

4 อุทยานแห่งชาติขุนขาน จ.เชียงใหม่

5 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่

6 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

7 อุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่

8 อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่

9 อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่

10 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

11 อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่

12 อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

13 อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการฯ) จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง

1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

2 อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น

3 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เดินป่า 4 วัน 49 กิโลเมตร บนเส้นทางชีวิตสัมพันธ์คนดอย คนเมือง และธรรมชาติ

เดินป่า, แม่ฮ่องสอน, เดินป่าระยะไกล, Fjallraven Thailand Trail

 

เรื่องแนะนำ

ท่องเที่ยวป่าฮาลา-บาลา กับชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9

บรรยากาศป่าฝนที่มีไอน้ำลอยน้ำระไปกับยอดไม้ เป็นภาพอันโดดเด่นของผืนป่า ฮาลา-บาลา พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ชายขอบของผืนป่าอันทรงคุณค่าของภาคใต้ มีหมู่บ้านน้อยใหญ่ตั้งกระจายอยู่ หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ฮาลา-บาลา ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 เป็นหมู่บ้านที่ทางรัฐบาลไทยจัดให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือกลุ่มอดีตกองกำลังคอมมิวนิสต์มาลายา ได้พักอาศัยและมีพื้นที่ทำกินหลังการเซ็นสัญญาสงบศึกระหว่าง รัฐบาลไทย รัฐบาลมาเลเซีย และกลุ่มผู้นำกองกำลังคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติชาวจีน  ในปัจจุบันหมู่บ้านอยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สภาพโดยรอบหมู่บ้านยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ติดกับผืนป่าฮาลาบาลาซึ่งถือเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และ เขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก  ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกยางพารา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ทำสวนเกษตรผสมผสาน และยังเปิดรับทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนมานานกว่า 20 ปีแล้ว  ภายในชุมชนมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวคอมมิวนิสต์มลายา จุดเด่นของบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 คือ มีเส้นทางเดินป่าติดกับชุมชน เดินไปประมาณ 3-4 กิโลเมตรรจะเจอน้ำตกฮาลาซะห์ น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงในระยะที่สายตามองเห็นเท่าตึก 28 ชั้น จริงๆ แล้วยังมีชั้นน้ำตกที่อยู่สูงขึ้นไปอีก  ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ความร่วมมือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์  การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและโลเคิล อะไลค์ ที่ประกอบกิจการธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ […]

สัมผัสชีวิตชาวเกาหลีเหนือ ผ่านการเดินทางของช่างภาพ

สัมผัส ชีวิตชาวเกาหลีเหนือ ผ่านการเดินทางของช่างภาพ Matjaž Tančič ช่างภาพชาวสโลวีเนียออกเดินทางไปยังดินแดนลึกลับในสายตาประชาคมโลก มันคือประเทศเกาหลีเหนือ เพื่อบันทึกภาพถ่ายวิถี ชีวิตชาวเกาหลีเหนือ และนำเสนอออกมาในรูปแบบนิทรรศการภาพสามมิติ วิดีโอนี้เป็นการบันทึกเบื้องหลังการทำงานของช่างภาพในการเดินทางไปถ่ายภาพของชาวเกาหลีเหนือตามที่ต่างๆ ซึ่งตลอดการเดินทางจะมีไกด์ชาวเกาหลีเหนือร่วมเดินทางไปกับพวกเขาตลอด ขอชวนคุณผู้อ่านออกเดินทางไปกับ Tančič สัมผัสชีวิตของชาวเกาหลีเหนือตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน, ฟาร์ม และโรงงาน ในดินแดนที่ได้ชื่อว่าลึกลับที่สุดในโลก   อ่านเรื่องราวของเกาหลีเหนือเพิ่มเติมที่นี่ เหลียวมองเกาหลีเหนือ

แล ทะเลน้อย แลชีวิต แลความงดงาม

แล ทะเลน้อย แลชีวิต แลความงดงาม ในอ้อมกอดแห่งทะเลสาบสงขลา -1- ….เวลาเช้ากำลังพองาม … แสงแดด กำลังกำดัด-ไม่ร้อนแรงเกินไป ปุยเมฆขาว เป็นฝอย ลอยล่องฟ่องฟูอยู่คู่กับฟ้าคราม งามตามความเหมาะสม เสมือนโทรมาสั่งล่วงหน้าไว้ได้ เมื่อเราเดินทางมาถึง “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย” เรื่อง เจนจบ ยิ่งสุมล ภาพถ่าย อิสรชน พงไพร เบื้องหน้า ดอกบัวแดงนับหมื่นนับแสนดอก ชูช่อดารดาษ ราวกับจะอวดศักดาให้ก้องไกร ว่าที่นี่คือสัญลักษณ์สำคัญที่สวยที่สุดของทะเลน้อย และแน่นอน ย่อมไม่มีบึงบัวที่ไหน ในโลกนี้ อลังการด้วยความงาม เทียบเท่าที่นี่ได้อีกแล้ว คนที่เพิ่งมีโอกาสมาเห็นทะเลน้อยเป็นครั้งแรก แน่นอนต้องตะลึงตามติดมาด้วยอาการตื่นตาตื่นใจแทบทุกคน ทะเลสาบสงขลา ที่กว้างใหญ่ หลายสิบล้านไร่นั้น หากเปรียบไปให้เห็นภาพ ทะเลสาบทั้งหมดทั้งมวล หากเป็นคล้ายดั่งกระเพาะอาหารในตัวตนของคนเรา ทะเลน้อย ในความรู้สึกของผมก็คือ”ไส้ติ่ง” นั่นเองเพราะทะเลน้อยมีพื้นที่ 17,500 ไร่ ซุกซ่อนตัวเองอย่างเจียมเนื้อเจียมตน เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา  ที่มีพื้นที่ถึง 5.31 ล้านไร่ ส่วนของทะเลสาบสงขลาส่วนนี้ นอกจากจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้ว ผมว่าเธอยังงามงดที่สุด […]